Thông báo v.v mở đợt đăng ký môn học bổ sung học kỳ I năm học 2017 - 2018 (14/06/2017)
 

Căn cứ thông báo số 525/TB-ĐHĐL ngày 18/4/2017 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Nhà trường mở đợt đăng ký môn học bổ sung gồm những nội dung sau:


1. Sinh viên đăng ký môn học thành công trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến của nhà trường là những sinh viên đã có TKB cá nhân trên trang đăng ký môn học trực tuyến: dkmh.epu.edu.vn

2. Sinh viên xem TKB theo hướng dẫn sau:

+ Xem TKB trên trang đăng ký môn học trực tuyến

Bước 1: truy cập vào trang đăng ký môn học trực tuyến trên web nhà trường     

Bước 2:            - chọn tab Xem TKB\Xem TKB toàn trường

- chọn học kỳ 1 (2017-2018)

- chọn mã môn học hoặc tên lớp được xếp học

- xem dạng học kỳ và bấm Lọc để xem TKB

+ TKB có thể tra cứu: tên môn học; mã môn học; mã nhóm; mã giảng viên phụ trách; mã lớp; phòng học; thời gian học: tuần, thứ, tiết bắt đầu: tiết 1(buổi sáng); tiết 7 (buổi chiều); tiết 13 (buổi tối).

3. Mở đợt đăng ký môn học bổ sung:

Khối cao đẳng: từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 20/6/2017

Khối đại học: từ ngày 21/6/2017 đến hết ngày 23/6/2017

Đối tượng đăng ký:

            3.1. Sinh viên không có kết quả đăng ký môn học (danh sách kèm theo)

            3.2. Sinh viên đăng ký thiếu môn trong chương trình đào tạo (không tính các môn học lại)

            3.3. Sinh viên đăng ký môn học sai trình độ đào tạo (danh sách kèm theo)

4. Lưu ý:

4.1. Sinh viên đăng ký các môn thi tốt nghiệp trên hệ thống dkmh (danh sách kèm theo) cần xem thông báo về thời gian đăng ký thi lại tốt nghiệp trên web nhà trường và đến đăng ký tại ô cửa số 5 phòng đào tạo.

4.2. Sinh viên hoàn thiện TKB cá nhân và nộp học phí (nợ cũ và học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đến hết ngày 31/7/2017).

4.3. Sau ngày 31/7/2017 những sinh viên nào còn nợ học phí sẽ bị hủy đăng ký môn học.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu