Quyết định chi tiền miễn, giảm học phí khóa Đ7 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (15/06/2017)
 
Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-ĐHĐL về việc chi tiền miễn, giảm học phí khóa Đ7 học kỳ I năm học 2016 - 2017. Chi tiết cụ thể như sau:
Download Quyết định

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu