Thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp khóa C13, CN13, T48, D11LT và khóa cũ (09/08/2017)
 
Download danh sách
Lưu ý:
-  Những trường hợp không được dự thi tốt nghiệp bao gồm:
+ Những SV nợ học phí
+ Những SV có điểm tích lũy đến thời điểm ngày 3/8/2017 lớn hơn hoặc bằng 1.50 chưa làm đơn xin được dự thi
- Những SV đã nộp học phí nhưng chưa được quét trên hệ thống có thể cầm biên lai nộp tiền đến cửa số 1 phòng Đào tạo để xác nhận trước ngày 9/8/2017 để xử lý
- Những SV đã đăng ký thi lại tốt nghiệp mà chưa có trong danh sách thì mang biên lai đến phòng đào tạo (ô số 1) hoặc email theo địa chỉ: lantp@epu.edu.vn để được giải quyết.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu