Thông báo về việc họp xét cảnh báo học tập và điều kiện làm ĐATN Đ8 khối Kỹ thuật (07/09/2017)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả cuộc họp xét cản báo kết quả học tập và điều kiện làm đồ án tốt nghiệp Đ8 Đại học hệ Kỹ sư năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Biên bản họp xét cảnh báo học tập và điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp Đ8 khối kỹ thuật (Xem Tại đây).

2. Cảnh báo học tập_Hệ cao đẳng (Xem Tại đây)

3. Cảnh báo học tập_Hệ đại học (Xem Tại đây)

4. DS sinh viên đủ ĐK làm ĐATN D8 khối kỹ thuật (Xem Tại đây)

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào Tạo theo giờ tiếp sinh viên hoặc địa chỉ mail:

- Hệ đại học: thoavt@epu.edu.vn

- Hệ đại học CLC: lamnth@epu.edu.vn

- Hệ cao đẳng: lantp@epu.edu.vn

Hạn thắc mắc từ ngày 07/09/2017 đến hết ngày 15/09/2017. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ không giải quyết.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu