Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức làm đồ án và thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ8 hệ Kỹ sư (01/11/2017)
 

Căn cứ quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của trường Đại học Điện lực. Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ8 hệ Kỹ sư và khõa cũ thi lại như sau:


HDlamDATND8Kythuat_01.jpg
HDlamDATND8Kythuat_02.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu