Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp C13, CN13, T48, D11LT-KT1 và khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐN, CĐLT, TCCN, ĐHLT (10/11/2017)
 
Căn cứ quy chế quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ hiện hành của BGD&ĐT, Nhà trường thông báo lịch phát bằng cho sinh viên các lớp khóa C13, CN13, T48, Đ11LT-KT1 và khóa cũ các hệ CĐCQ, CN, CĐLT, TCCN, ĐHLT như sau:

1. Thông báo thời gian, địa điểm phát bằng:
PhatBangTN.jpg
2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp:
- Download Danh sách C13 và khóa cũ;
- Download Danh sách CN13 và khóa cũ;
- Download Danh sách T48 và khóa cũ;
- Download Danh sách hệ Liên thông.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu