Thông báo về lịch các môn thi Đại học - Văn bằng 2 và Liên thông (22/11/2017)
 
1/ Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh (file đính kèm)
2/ Lịch các môn thi (file đính kèm)
3/ Danh sách phòng thi đại học - văn bằng 2 và liên thông ngày thi
25;26/11/2017 (file đính kèm)
Lưu ý: nhà trường đã gửi Giấy báo dự thi từ ngày 13/11/2017, thí sinh
không nhận được giấy báo dự thi có thể xem danh sách phòng thi trên
web trường

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu