Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khối Đ8 hệ Kỹ sư (29/11/2017)
 
1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN môn Khoa học Mác - Lê (Download Tại đây)
2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN môn Thực hành (Download Tại đây)
3. Những sinh viên nợ học phí không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu