Thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp D11LTH1, D11LTH2, D10LTKT3, D10V2H1 (10/01/2018)
 
Căn cứ quy chế đào tạo hiện hành hệ Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 và điều kiện thực tế của Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp D11LTH1, D11LTH2, D10LTKT3, D10V2H1:
1. Download Thông báo
2. Danh sách điều kiện dự thi tốt nghiệp:
- Download Danh sách lớp D11LTH1
- Download Danh sách lớp D11LTH2
- Download Danh sách lớp D10LTKT3
- Download Danh sách lớp D10V2H1
3. Ghi chú: Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nộp lệ phí thi tốt nghiệp 400.000đ/sinh viên tại tầng 1 nhà G (phòng Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/01/2018.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu