Ban giám hiệu (09/11/2016)
 
HieuTruong_edit.jpg
TS. Trương Huy Hoàng
Hiệu trưởngTS Hoàng Ngọc Nhân
Phó Hiệu trưởng

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu