Thông tin liên hệ (16/06/2011)
 
Trường Đại học Điện lực
Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. ĐT: 04 3836 2672

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu