I. Điểm chuẩn tuyển sinh hệ Đào tạo chính quy liên thông

Điểm chuẩn tuyển sinh hệ đào tạo chính quy liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2015 của Trường Đại học Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp hoặc hệ Cao đẳng của Trường Đại học Điện lực tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do các trường Đại học tổ chức.

Chi Tiết

Căn cứ thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học;

Chi Tiết

Điểm chuẩn Đại học Cao đẳng năm 2015 tuyển sinh bổ sung đợt 1 của trường ĐH Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Download Kết quả xét tuyển bổ sung

Chi Tiết

I. Điểm chuẩn tuyển sinh đợt I

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2015 đợt 1 của trường ĐH Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Chi Tiết

1.    Hình thức xét tuyển

Xét tuyển thông qua kết quả thi của thí sinh theo các Khối thi trong kỳ thi THPT

Thực hiện tuyển sinh dựa trên kết quả của các thí sinh đăng ký vào trường Đại học Điện lực theo các khối thi A, A1, A2, D1 tổ hợp các môn thi của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường Đại học tổ chức (có tính cả điểm ưu tiên).

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu