Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng.

Chi Tiết

Lịch ôn thi: bắt đầu từ 02/12/2015
Dự kiến thi: 12;13/12/2015
Các thí sinh tiếp tục nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2015
Download Danh sách dự thi

Chi Tiết

I. Điểm chuẩn tuyển sinh hệ Đào tạo chính quy liên thông

Điểm chuẩn tuyển sinh hệ đào tạo chính quy liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2015 của Trường Đại học Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp hoặc hệ Cao đẳng của Trường Đại học Điện lực tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do các trường Đại học tổ chức.

Chi Tiết

Căn cứ thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học;

Chi Tiết

Điểm chuẩn Đại học Cao đẳng năm 2015 tuyển sinh bổ sung đợt 1 của trường ĐH Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Download Kết quả xét tuyển bổ sung

Chi Tiết

I. Điểm chuẩn tuyển sinh đợt I

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2015 đợt 1 của trường ĐH Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu