Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2017 của trường Đại học Điện lực nói dưới đây là tổng điểm 3 môn xét tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2017. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông đợt thi tháng 12/2016 như sau:

Chi Tiết

Phòng  Đào tạo trường Đại học điện lực thông báo tới các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 và tuyển sinh CĐ,ĐH liên thông như sau:

Chi Tiết

Căn cứ vào Công văn Số 920/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực cho cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016;

Căn cứ vào Công văn Số 511/TĐHHT-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Trường Đại học Hà Tĩnh gửi trường Đại học Điện lực;

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016 như sau:

Chi Tiết

Download Danh sách

Ghi chú: Kết quả tại các phòng thi thí sinh có thể xem chi tiết tại bảng tin của khoa Đào tạo Sau Đại học bắt đầu từ 15h00 ngày 21/12/2015.

Chi Tiết

Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu