Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 hệ Đại học Chính quy năm 2014.

Chi Tiết

I/ CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Trung cấp chuyên nghiệp liên thông lên Cao đẳng

Cao đẳng liên thông lên Đại học

Trung cấp chuyên nghiệp liên thông lên Đại học ngành Kế toán

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc tiếp nhận đơn phúc khảo kì thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2013 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2013 của Trường Đại học Điện lực;

Chi Tiết