Căn cứ vào Công văn Số 920/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực cho cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016;

Căn cứ vào Công văn Số 511/TĐHHT-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Trường Đại học Hà Tĩnh gửi trường Đại học Điện lực;

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016 như sau:

Chi Tiết

Download Danh sách

Ghi chú: Kết quả tại các phòng thi thí sinh có thể xem chi tiết tại bảng tin của khoa Đào tạo Sau Đại học bắt đầu từ 15h00 ngày 21/12/2015.

Chi Tiết

Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng.

Chi Tiết

Download Danh sách điểm

Điểm trúng tuyển: 15,00 điểm (các ngành)

Nhận Giấy báo trúng tuyển: 23/01/2015 (nhập học theo giấy báo)

Dự kiến thời gian học: tháng 3 năm 2015 (sinh viên xem thời khóa biểu trên web: epu.edu.vn)

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các thí sinh dự thi liên thông vào trường Đại học Điện lực đợt thi tháng 12 năm 2014 về thời gian và địa điểm thi như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do