Tổng truy cập:172437
 Đang Online16
Lịch công tác tuần 21 khoa Kỹ thuật điện năm học 2016 - 2017 (03/01/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016- 2017

 

KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN

 

Tuần thứ 21 (Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

Khác

Thứ 2

 

 

 

 

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

Thứ 3

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

 

 

 

 

Họp giao ban đầu tháng 01/2017

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Sơn

Thứ 4

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

 

 

 

 

Họp kiểm điểm viên chức - khoa Kỹ thuật điện

Ô.Hoàng

TCCB

Các thành viên theo thông báo

Thứ 5

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 6

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến