Tổng truy cập:156800
 Đang Online14
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐATN D7 H1,2,3,4,5 (12/01/2017)
 
Sinh viên xem DS và phòng hội đồng tại đây

1. DS hội đồng: XEM

2. Phòng hội đồng: XEM


Thời gian bảo vệ:

 7h30 ngày 14/1/2017 - thứ 7 - Hội đồng 1, 4
 9h30 ngày 14/1/2017 - thứ 7 - Hội đồng 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến