Tổng truy cập:156805
 Đang Online19
ĐIỂM ĐATN D7 ĐCN & HTĐ (24/01/2017)
 
Sinh viên xem điểm tại đây:
1. Điểm lớp D7 DCN1   Xem
2. Điểm lớp D7 DCN2   Xem
3. Điểm lớp D7 H1:       Xem
4. Điểm lớp D7 H2:       Xem
5. Điểm lớp D7 H3:       Xem
6. Điểm lớp D7 H4:       Xem
7. Điểm lớp D7 H5:       Xem
8. Điểm lớp D5, D6:      Xem

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến