Tổng truy cập:172436
 Đang Online15
Thảo luận chuyên môn tháng 1 năm 2017 Bộ môn NMĐ&TBA (27/01/2017)
 
Trong tháng 1 năm 2017 bộ môn NMĐ & TBA đã tiến hành thảo luận chuyên môn với tiêu đề

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN ĐẾN GIÁ ĐIỆN TẠI NÚT TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Giảng viên trình bày : ThS. Phạm Ngọc Hùng

Nội dung bài thuyết trình tập trung nghiên cứu mô phỏng cho bài toán tính giá nút trong trường hợp có DG và không có DG để xét ảnh hưởng của DG đối với giá nút. Kết quả mô phỏng cho thấy: khi đưa DG vào mạng phân phối thì cho tín hiệu giá hiệu quả hơn và đồng thời tổn thất trong mạng điện giảm. Giá điện trong thị trường điện cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào không gian mà còn phụ thuộc theo thời gian; và giá điện có khả năng điều tiết phụ tải, điều chỉnh hành vi của các bên tham gia thị trường nhằm đảm bảo an ninh hệ thống. Kết quả mô phỏng giúp các nguồn phát DG có thêm thông tin thị trường để đưa ra chiến lược chào giá thành công.

1.    Đặt vấn đề

Trong thực tế vận hành, các nguồn điện phân tán (Distributed generation – DG) không những mang lại một số lợi ích kinh tế, DG còn mang lại một số lợi ích về mặt kỹ thuật, chẳng hạn có thể làm giảm tổn thất công suất, tăng độ tin cậy, tăng công suất dự phòng cho hệ thống…. Thêm vào đó, với một số máy phát DG có thể tự điều chỉnh, nó có thể đưa ra chi phí thấp hơn vào hệ thống bởi không cần phải xây dựng công suất dự phòng cho nhiều năm, có khả năng nâng cao chất lượng điện năng đến khách hàng bằng cách giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đến khách hàng do sự cố về điện cũng như tăng khả năng đáp ứng công suất cho hệ thống do thiếu điện. Do đó, với những mạng điện có lắp đặt DG thì việc xây dựng cơ chế giá tại các nút sẽ mang lại môt hiệu quả kinh tế. Việc nghiên cứu về DG và ảnh hưởng của DG đối với giá điện nút có ý nghĩa thực tiễn cao. Bài báo tập trung nghiên cứu mô phỏng cho bài toán tính giá nút trong trường hợp có DG và không có DG để xét ảnh hưởng của DG đối với giá nút. Kết quả mô phỏng cho thấy: khi đưa DG vào mạng phân phối thì cho tín hiệu giá hiệu quả hơn và đồng thời tổn thất trong mạng điện giảm. Giá điện trong thị trường điện cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào không gian mà còn phụ thuộc theo thời gian; và giá điện có khả năng điều tiết phụ tải, điều chỉnh hành vi của các bên tham gia thị trường nhằm đảm bảo an ninh hệ thống. Kết quả mô phỏng giúp các nguồn phát DG có thêm thông tin thị trường để đưa ra chiến lược chào giá thành công.

2.    Giải pháp đề suất

Dựa trên các căn cứ của thị trường và các ràng buộc về mặt kĩ thuật, đồng thời kết hợp với hàm chi phí cần thiết cho các nguồn DG, từ đó xây dựng bài toán tối ưu hóa cần thiết. Hàm tối ưu hóa nhằm thỏa mãn tối thiểu chi phí cho các nguồn DG hay có lợi nhất cho các nguồn DG với các yêu cầu của lưới điện.

Hàm tối ưu được lập trình và giải thông qua công cụ máy tính. Ngoài ra, còn áp dụng cho một mô hình lưới điện chuẩn để cho thấy hiệu quả của các nguồn DG đem lại.

Chi tiết xem trong file đính kèm.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến