Tổng truy cập:156807
 Đang Online21
Thảo luận chuyên môn tháng 1 năm 2017 bộ môn Vặn hành và điều khiển HTĐ (27/01/2017)
 
Trong tháng 1, bộ môn Vặn hành và điều khiển HTĐ
 Giới thiệu phần mềm quản lý trực tuyến OMS trong quản lý vận hành lưới điện trung áp

1.    Đặt vấn đề

Lưới điện trung áp ngày càng đóng vai trò quan trọng tại các Công ty Điện Lực. Lưới điện trung áp có đặc thù là phân bố trên diện rộng, gồm nhiều nhánh nút phụ tải. Chính vì đặc trưng cơ bản này, lưới điện trung áp có nhiều ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của toàn hệ thống với các yếu tố chính: Chất lượng điện năng, Độ tin cậy cung cấp điện, Chi phí đầu tư xây dựng,…

Hiện nay ở nước ta, lưới điện trung áp tồn tại khá nhiều cấp điện áp: 35, 22, 15, 10, 6kV. Điều này không những gây khó khăn trong công tác quản lý vận hành mà còn tồn tại một số nhược điểm kỹ thuật không thể tránh khỏi như: tổn thất điện năng lớn, khả năng truyền tải hạn chế, bảo vệ lưới phức tạp,…

Trong một chế độ vận hành nhất định chỉ cần một phần của cấu trúc tổng thể là có thể đáp ứng nhu cầu, ta gọi phần đó là cấu trúc vận hành. Một cấu trúc vận hành gọi là một trạng thái của lưới điện. Cấu trúc vận hành bình thường gồm các phần tử tham gia vận hành và các sơ đồ vận hành do người vận hành lựa chọn. Có thể có nhiều cấu trúc vận hành thỏa mãn điều kiện kỹ thuật, người ta phải chọn cấu trúc vận hành tối ưu theo một tiêu chí nào đó chẳng hạn tổn thất nhỏ nhất, độ tin cậy cao nhất, mức điện áp tốt nhất... Khi xảy ra sự cố, một phần tử đang tham gia vận hành bị hỏng thì cấu trúc vận hành bị ảnh hưởng, người ta phải nhanh chóng chuyển qua cấu trúc vận hành sự cố bằng cách thay đổi các trạng thái phần tử cần thiết, cấu trúc vận hành sự cố có chất lượng vận hành thấp hơn so với cấu trúc vận hành bình thường.

Chi tiết xem trong file đính kèm


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến