Tổng truy cập:155609
 Đang Online14
Thảo luận chuyên môn tháng 2 bộ môn Mạng và HTĐ: Thống nhất nội dung giảng dạy môn DBPT&TKLĐTT (27/02/2017)
 
Trong tuần qua, Bộ môn Mạng&Hệ thống điện đã tổ chức buổi thảo luận chuyên đề với nội dung xoay quanh môn học Dự báo phụ tải&Thiết kế lưới điện truyền tải. Với mục tiêu thống nhất nội dung giảng dạy giữa các giảng viên mà vẫn đảm bảo nội dung theo đề cương tín chỉ đã được duyệt từ phía nhà trường, chúng tôi đã đạt được kết quả là sự thống nhất về một số nội dung cũng như về các tài liệu tham khảo mở rộng. 
Mặc dù môn học này đã được đưa vào giảng dạy từ nhiều năm nay, nhưng đây là buổi thảo luận có chất lượng nhất về mặt học thuật. Buổi thảo luận không những nhằm loại bỏ những nội dung chưa chính xác trong sách tham khảo mà còn cập nhật những thông tin mới về tổng sơ đồ 7 so với tổng sơ đồ 6 (nội dung được đưa vào trong giáo trình giảng dạy). Cụ thể những thống nhất về từng chương, mục được Bộ môn đồng thuận như sau:
Chương 1

+ Nội dung giảng dạy:

-       Như trong đề cương

-       Các dạng năng lượng

-       Tình trạng sử dụng năng lượng trên thế giới? Số liệu sinh viên tự tìm hiểu

-       Đơn vị năng lượng?

-       Sơ đồ cấu trúc tiêu thụ năng lượng

+ web tham khảo : bp.com hoặc trang chủ của EVN

Chương 2:

+ Giới thiệu về đơn vị thực hiện bài toán dự báo

+ Dự báo là gì?

+ Phân loại dự báo theo thời gian (sách "Quy hoạch và phát triển hệ thống điện",  PGS.TS.Nguyễn Lân Tráng)

+ Giới thiệu thêm quan điểm của các đơn vị nghiên cứu và vận hành

+ Phương pháp trực tiếp:

-       Thông số và các hệ số phụ thuộc địa phương

-       Số liệu trong tương lai của địa phương lấy từ kế hoạch của UBND tỉnh

-       Tại các đơn vị nghiên cứu đang sử dụng Simple-E

-       Các hệ số sử dụng trong phương pháp trực tiếp được xác định dựa trên các phương pháp khác

+ Phương pháp ngoại suy: sử dụng cho dự báo từ trung hạn trở lên

-       Giới thiệu về phương pháp

-       Giới thiệu trên excel

+ Phương pháp tương quan: 1 chiều, đa chiều, tự tương quan

   Phần mềm Eview : giúp lựa chọn số chiều tương quan

+ Phương pháp hệ số đàn hồi: phục vụ cho các phương pháp trên

    Giới thiệu về hệ số đàn hồi

+ Phương pháp tương quan – xu thế: dùng cho ngắn hạn, dự báo tức thời các giờ trong ngày, chỉ cho phép dự báo 3 giờ liên tiếp ( tại Ao đang sử dụng phương pháp này).

+ Phương pháp mạng nơron nhân tạo

+ Giới thiệu tương quan điện năng–đồ thị phụ tải

+ Mô hình ngắn hạn: giới thiệu các luận văn cao học và đại học đã sử dụng (TS.Phạm Mạnh Hải hướng dẫn)


Chương 3:

+ Giới thiệu về bài toán quy hoạch

+ Bỏ phần tính toán đơn hình, giới thiệu cách tính trên excel

+ Quy hoạch phi tuyến: bỏ Kuhn-Tucker, ko cần ví dụ tính toán

+ Bỏ bài tập phần quy hoạch động

+ Qui hoạch nguồn bằng quy hoạch tuyến tính: giới thiệu mô hình trong giáo trình đã được duyệt.

Chú trọng cách thành lập hàm mục tiêu và hàm ràng buộc: có bài tập

+ Bài toán quy hoạch nguyên hỗn hợp

+ Quy hoạch lưới: chỉ mô tả lý thuyết, bỏ các phương pháp chọn cấu trúc tối ưu cho lưới

Chương 4: 

Tổng sơ đồ 7

+ Cho sinh viên làm thuyết trình

+ Giới thiệu điều chỉnh quy hoạch điện 7

+ Sơ đồ lưới điện hiện tại

+ Sơ đồ quy hoạch điện cho đến 2030

 

Kết luận, việc thống nhất nội dung giảng dạy giữa các giảng viên cùng giảng dạy 1 môn là việc hết sức cần thiết cho bất kỳ môn học nào nhằm tránh những khó khăn không cần thiết trong quá trình tiếp thu bài giảng của sinh viên xuất phát từ quan điểm cá nhân của các giảng viên về cùng một vấn đề. Chính vì vậy, buổi thảo luận đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận và sẽ được lấy làm hình mẫu cho các môn khác của Bộ môn.

Giảng viên ký bút

Kiều Thị Thanh Hoa


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến