Tổng truy cập:172564
 Đang Online8
Lịch công tác tuần 30 khoa Kỹ thuật điện năm học 2016 - 2017 (06/03/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016- 2017

 

KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN

 

Tuần thừ 30 từ 6/3/2017- 12/03/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

5’

 

 

Chào cờ hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn trường

 

7h35

1 tiếng

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô. Sơn

 

8h30

1 tiếng

 

 

Họp tổ biên soạn đề án tiến sĩ ngành KTĐ

Ô. Sơn

Tổ biên soạn

Thành viên QĐ 1327

 

12h30

1 tiếng

 

PL

Làm việc với Phả Lại

Ô. Sơn

Tổ biên soạn

Tổ biên soạn

 

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 3

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 4

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

8h00

Cả buổi

 

 

Họp thanh toán đề tải cấp nhà nước

Ô. Hoàng

KHTC

Ô. Sơn, Ô. Hòa, Ô. Toản, Ô. Tùng, Ô. Nam, Ô Tiến Trung, Bà Huyền, Bà Thơ

Thứ 5

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

14h00

Cả buổi

PHA

 

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Ô. Hoàng

KHTC

Ô. Sơn

Thứ 6

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến