Tổng truy cập:155600
 Đang Online5
Thảo luận chuyên môn tháng 3/2017 Bộ môn Mạng & Hệ thống điện: Các bài Thực hành môn học Tin ứng dụng 1 (26/03/2017)
 
Để dễ dàng cho sinh viên theo dõi thực hành và thống nhất nội dung thực hành giữa các lớp, Bộ môn Mạng & Hệ thống điện đã tổ chức họp biên soạn hoàn chỉnh hệ thống các bài thực hành cho môn Ứng dụng tin học trong HTĐ 1. Buổi họp có sự tham dự đầy đủ của các giảng viên trong nhóm chuyên môn giảng dạy môn học này.
Dựa trên đề cương chi tiết tín chỉ đã được nhà trường duyệt và định hướng phát triển trong những năm tới của Trường Đại học điện lực, khối lượng lý thuyết sẽ dần giảm bớt để tăng cường thực hành, thí nghiệm trong từng môn học, đặc biệt là nâng cao khả năng tự nghiên cứu của sinh viên. Môn học Tin học ứng dụng trong HTĐ là một trong ba môn học do Bộ môn quản lý được ưu tiên tăng cường khối lượng thực hành. Trước đây, phần thực hành chủ yếu được thực hiện kèm với khối lượng lý thuyết trên lớp, tuy nhiên, năm nay, phần thực hành sẽ được tách riêng và được triển khai cụ thể theo nhóm tại Phòng thí nghiệm lý thuyết mạch E205.

Mục tiêu
Các mục tiêu cụ thể cần đạt được sau khi hoàn thành môn học Tin học ứng dụng trong HTĐ 1:

- Thành thạo cơ bản phần mềm Microsoft Excel và đặc biệt add-ins Solver
- Thành thạo cơ bản phần mềm Microsoft Word
- Ứng dụng Solver để giải quyết các bài toán quy hoạch trong Hệ thống điện
- Ứng dụng Microsoft Excel trong các bài toán Ngắn mạch, thống kê, quản lý dữ liệu số...

Yêu cầu

- Trình bày cơ bản một văn bản hoàn chỉnh với Microsoft Word
- Ứng dụng Solver giải các bài toán quy hoạch tuyến tính và phi tuyến với các hàm mục tiêu tối ưu trong Hệ thống điện

Chi tiết các bài thực hành
Sau khi nhận được các ý kiến góp ý của các thầy cô trong nhóm, Bộ môn đã thống nhất sẽ tổ chức biên soạn 4 bài thực hành cho môn học. Cụ thể các bài thực hành như sau:

- Bài 1 và 2: Ứng dụng các hàm cơ bản trong Microsoft Excel để xây dựng các dữ liệu tính toán các bài toán liên quan: tính chế độ xác lập lưới điện, tính bù công suất phản kháng lưới điện. Các bài này sẽ do thầy Đặng Quang Minh biên soạn.
- Bài 3 và 4: Ứng dụng Solver để giải quyết bài toán quy hoạch về đáp ứng nguồn, tối ưu kinh tế trong kinh doanh điện. Các bài này sẽ do thầy Phạm Anh Tuân và thầy Nguyễn Phúc Huy biên soan.
Việc biên soạn được thống nhất theo cấu trúc bao gồm các phần:

- Mục đích và yêu cầu
- Cơ sở lý thuyết liên quan
- Bài toán mẫu
- Bài toán yêu cầu

Kết luận
Số lượng các bài thực hành trong môn học được thống nhất là 4. Công tác biên soạn và nội dung biên soạn được phân công và mô tả chi tiết. Các bài thực hành dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ ngay trong kỳ 2 năm học 2016-2017 cho tất cả các lớp học hệ chính quy.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến