Tổng truy cập:173664
 Đang Online12
LỊCH THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP C13 (10/08/2017)
 
SINH VIÊN XEM LỊCH THI TẠI ĐÂY
C13 chuyên ngành ĐCN

STT MSV Họ Tên Ngày sinh Lớp  Hệ  Lịch phụ đạo Lịch thi
1 1451420003 Nguyễn Tuấn Anh 300396 C13DCN1 CDCQ 7h30 - 9h30             12/8/2017 P.M404  8h-9h30                 Ngày 13/8/2017      P. M404
2 1451420005 Vàng Mí Cấu 50796 C13DCN1 CDCQ
3 1451420006 Lê Công Chiến 60696 C13DCN1 CDCQ
4 1451420008 Phạm Văn Đại 30596 C13DCN1 CDCQ
5 1451420009 Đỗ Hải Đăng 190696 C13DCN1 CDCQ
6 1451420010 Nguyễn Tiến Đạt 160796 C13DCN1 CDCQ
7 1351420007 Mai Văn Diễn 60395 C13DCN1 CDCQ
8 1451420012 Lưu Quang Đoàn 260796 C13DCN1 CDCQ
9 1451420013 Vương Hữu Đoàn 241296 C13DCN1 CDCQ
10 1451420014 Ngô Công Đông 111095 C13DCN1 CDCQ
11 1451420015 Bùi Văn Đức 61296 C13DCN1 CDCQ
12 1451420016 Lê Văn Đức 200896 C13DCN1 CDCQ
13 1451420019 Vũ Anh Dũng 10296 C13DCN1 CDCQ
14 1451420020 Nguyễn Đình Dương 150396 C13DCN1 CDCQ
15 1351420012 Bùi Văn Duy 20395 C13DCN1 CDCQ
16 1451420022 Nguyễn Thị Duyên 211096 C13DCN1 CDCQ
17 1351420017 Bàn Văn Giang 50895 C13DCN1 CDCQ
18 1451420024 Vũ Đức Hiện 200994 C13DCN1 CDCQ
19 1451420025 Nguyễn Hữu Hòa 100696 C13DCN1 CDCQ
20 1451420026 Cấn Minh Hoàng 300396 C13DCN1 CDCQ
21 1451420028 Nguyễn Huy Hùng 21196 C13DCN1 CDCQ
22 1451420029 Nguyễn Mạnh Hùng 130996 C13DCN1 CDCQ
23 1351420034 Đỗ Văn Huy 190995 C13DCN1 CDCQ 9h30-11h                 Ngày 13/8/2017      P. M404
24 1451420031 Nguyễn Quang Huy 220695 C13DCN1 CDCQ
25 1451420033 Nguyễn Trung Kiên 20695 C13DCN1 CDCQ
26 1451420036 Lương Tuấn Linh 200896 C13DCN1 CDCQ
27 1451420037 Trịnh Hoàng Linh 251295 C13DCN1 CDCQ
28 1451420038 Đinh Văn Lợi 290996 C13DCN1 CDCQ
29 1451420042 Phạm Văn Mạnh 121295 C13DCN1 CDCQ
30 1451420045 Nông Đức Phóng 11196 C13DCN1 CDCQ
31 1451420047 Bùi Minh Phương 30695 C13DCN1 CDCQ
32 1451420049 Tạ Văn Phương 280196 C13DCN1 CDCQ
33 1451420050 Đông Văn Quân 140396 C13DCN1 CDCQ
34 1451420051 Nguyễn Sơn Quân 140596 C13DCN1 CDCQ
35 1451420052 Trần Bảo Quốc 50496 C13DCN1 CDCQ
36 1451420053 Bùi Duy Quyết 20696 C13DCN1 CDCQ
37 1451420057 Chu Chiến Sỹ 221094 C13DCN1 CDCQ
38 1451420060 Hoàng Quốc Thích 141296 C13DCN1 CDCQ
39 1351420264 Đỗ Văn Thiết 210695 C13DCN1 CDCQ
40 1451420062 Đậu Xuân Thọ 61295 C13DCN1 CDCQ
41 1451420066 Lưu Đắc 240996 C13DCN1 CDCQ
42 1451420068 Nguyễn Việt 100994 C13DCN1 CDCQ
43 1451420071 Trần Văn Tuấn 160496 C13DCN1 CDCQ
44 1451420003 Nguyễn Tuấn Anh 300396 C13DCN1 CDCQ
45 1451420103 Vũ Thế Anh 290896 C13DCN2 CDCQ 9h30 - 10h30             12/8/2017 P.M404  13h30,                  Ngày 13/8/2017      P. M404
46 1451420104 Lê Văn Chiến 290395 C13DCN2 CDCQ
47 1451420106 Nguyễn Văn Đài 80892 C13DCN2 CDCQ
48 1451420108 Nguyễn Hà Đông 131196 C13DCN2 CDCQ
49 1451420113 Phạm Hoàng Giang 201096 C13DCN2 CDCQ
50 1351420030 Nguyễn Hữu Hoàn   C12DCN1 CDCQ
51 1351420031 Nguyễn Văn Hoàng 9/29/1995 C12DCN1 CDCQ
52 1451420125 Nguyễn Mạnh Quý 290896 C13DCN2 CDCQ
53 1351420059 Lê Văn  Sáng 2/15/1995 C12DCN1 CDCQ
54 1451420128 Dương Xuân Tiến 291296 C13DCN2 CDCQ
55 1451420133 Hoàng Văn 201095 C13DCN2 CDCQ
56 1471420006 Dương Quốc  Bảo 25/04/1981 D10LT-DCN1 DHLT
57 1471420012 Ngô Duy  Điều 04/10/1993 D10LT-DCN1 DHLT
58   Nguyễn Hữu Giang 3/10/1985 D10LT-DCN1 DHLT
59 1471420028 Trần Đăng Hùng 20/11/1986 D10LT-DCN1 DHLT
60 1471420027 Hà Văn  Hùng 26/01/1987 D10LT-DCN1 DHLT
61 1471420030 Nghiêm Việt Hưng 18/05/1986 D10LT-DCN1 DHLT
62 1471420033 Thái Minh Khánh 28/10/1990 D10LT-DCN1 DHLT
63 1471420036 Trịnh Tuấn Long 1/22/1988 D10LT-DCN1 DHLT
64 1471420049 Phạm Tất Thành 24/01/1980 D10LT-DCN1 DHLT
65   Nguyễn Bá  Thức 9/3/1988 D8LT-DCN7 DHLT
66   Vũ Tiến Hoàn   D10LT-DCN1 DHLT
67   Nguyễn Cao  Sơn   D10LT-DCN1 DHLT
68 1251130076 Lê Quang Thịnh   C11DCN CDCQ
  Vũ Tiến Hoàn   D10LT-DCN1 DCN
  Nguyễn Cao  Sơn   D10LT-DCN1 DCN
1251130076 Lê Quang Thịnh   C11DCN DCN

1. C13 chuyên ngành HTĐ:

1 1351110514 Vũ Văn Công 6/15/1995 C12H5 HTD CDCQ Phòng thí nghiệm role - Tầng 2 nhà E, Xưởng thực hành 8h00 thứ 7 ngày 12/8 8h00 - CN - 13/8/17
2 1251010109 Vương Bá Đức   C11H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
3 1351110392 Vũ Thành Được   C12H4 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
4 1351110397 Võ Văn Hải 11/25/1995 C12H4 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
5 1351110553 Nguyễn Văn Linh   C12H5 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
6 1351110736 Bùi Văn Long 9/21/1995 C12H6 HTD CDCQ 8h30 - CN - 13/8/17
7 1351110561 Nguyễn Văn Niêm   C12H5 HTD CDCQ 8h30 - CN - 13/8/17
8 1351110568 Lê Tuấn  Sơn 11/28/1995 C12H5 HTD CDCQ 8h30 - CN - 13/8/17
9 1351110749 Lã Ngọc Sơn   C12H6 HTD CDCQ 8h30 - CN - 13/8/17
10 1351110329 Phạm Hoàng  Tiến 12/15/1995 C12H3 HTD CDCQ 8h30 - CN - 13/8/17
11 1351110450 Nguyễn Hữu Tỉnh   C12H4 HTD CDCQ 9h00 - CN - 13/8/17
12 1351110453 Nguyễn Duy Trường   C12H4 HTD CDCQ 9h00 - CN - 13/8/17
13 1251110168 Bùi Thị Minh   C12H2 HTD CDCQ 9h00 - CN - 13/8/17
14 1151010279 Lê Anh Tuấn 11/25/1992 C10H3 HTD CDCQ 9h00 - CN - 13/8/17
15 1251010264 Phạm Lê Tuyến 190194 C11H3 HTD CDCQ 9h00 - CN - 13/8/17
16 1351110221 Dương Đức  Việt 8/15/1995 C12H2 HTD CDCQ 9h30 - CN - 13/8/17
17 1351110829 Nguyễn Công  Khá 8/15/1994 C12H7 HTD CDCQ 9h30 - CN - 13/8/17
18 1451110003 Hoàng Trọng Quyền Anh 210896 C13H1 HTD CDCQ 9h30 - CN - 13/8/17
19 1451110004 Lê Mai Anh 240696 C13H1 HTD CDCQ 9h30 - CN - 13/8/17
20 1451110005 Lê Thị Hải Anh 270296 C13H1 HTD CDCQ 9h30 - CN - 13/8/17
21 1451110006 Nguyễn Tú Anh 280796 C13H1 HTD CDCQ 10h00 - CN - 13/8/17
22 1451110008 Vũ Hoàng Tiến Anh 210296 C13H1 HTD CDCQ 10h00 - CN - 13/8/17
23 1451110009 Vũ Ngọc ánh 160996 C13H1 HTD CDCQ 10h00 - CN - 13/8/17
24 1451110014 Hoàng Quốc Cường 201196 C13H1 HTD CDCQ 10h00 - CN - 13/8/17
25 1451110015 Phùng Mạnh Cường 200596 C13H1 HTD CDCQ 10h00 - CN - 13/8/17
26 1451110016 Trần Trọng Cường 90896 C13H1 HTD CDCQ 10h30 - CN - 13/8/17
27 1351110020 Nguyễn Công Đức 270995 C13H1 HTD CDCQ 10h30 - CN - 13/8/17
28 1451510005 Vi Minh Đức 20196 C13H1 HTD CDCQ 10h30 - CN - 13/8/17
29 1451110021 Lê Đức Dũng 20994 C13H1 HTD CDCQ 10h30 - CN - 13/8/17
30 1451110022 Phạm Văn Dũng 130395 C13H1 HTD CDCQ 10h30 - CN - 13/8/17
31 1451110024 Trần Văn Duy 170796 C13H1 HTD CDCQ 11h00 - CN - 13/8/17
32 1451110026 Nguyễn Thế Hải 111196 C13H1 HTD CDCQ 11h00 - CN - 13/8/17
33 1451110027 Đặng Văn Hảo 210496 C13H1 HTD CDCQ 11h00 - CN - 13/8/17
34 1451110028 Đặng Trung Hiếu 180895 C13H1 HTD CDCQ 11h00 - CN - 13/8/17
35 1451110030 Phạm Duy Hiếu 250996 C13H1 HTD CDCQ 11h00 - CN - 13/8/17
36 1451110033 Bùi Huy Hùng 231196 C13H1 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
37 1451110035 Hà Quốc Hưng 250996 C13H1 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
38 1451110036 Đại Ngọc Hương 300496 C13H1 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
39 1451110037 Nguyễn Hữu Huy 140396 C13H1 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
40 1451110039 Nguyễn Tiến Huy 270296 C13H1 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
41 1451110040 Trần Trọng Huy 150296 C13H1 HTD CDCQ 13h30 - CN - 13/8/17
42 1451110041 Vũ Thanh Huyền 200496 C13H1 HTD CDCQ 13h30 - CN - 13/8/17
43 1451110042 Vũ Thị Thu Huyền 100996 C13H1 HTD CDCQ 13h30 - CN - 13/8/17
44 1451110044 Đặng Duy Khánh 220196 C13H1 HTD CDCQ 13h30 - CN - 13/8/17
45 1451110045 Lê Quốc Khánh 20996 C13H1 HTD CDCQ 13h30 - CN - 13/8/17
46 1451110048 Nguyễn Đức Lâm 60296 C13H1 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
47 1451110049 Nguyễn Thị Linh 171196 C13H1 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
48 1451110050 Võ Minh Linh 81295 C13H1 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
49 1451110052 Nguyễn Vân Long 81196 C13H1 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
50 1451110055 Nguyễn Thị Minh 91296 C13H1 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
51 1451110056 Khuất Đình Minh 211096 C13H1 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
52 1451110268 Hoàng Văn Đức 300496 C13H3 HTD CDCQ 14h00 - CN - 13/8/17
                     
1 1451110057 Trần Công Minh 41095 C13H1 HTD CDCQ Phòng thí nghiệm Cao áp - Tầng 1 nhà E, Xưởng thực hành 8h00 thứ 7 ngày 12/8 8h : 9h30 - CN - 13/8/17
2 1451110058 Nguyễn Tuấn Nam 40495 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/18
3 1451110059 Lê Thị Hồng Ngân 71196 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/19
4 1451110061 Bùi Hồng Ngự 180496 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/20
5 1451110064 Trần Thị Hoài Phương 90296 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/21
6 1351110068 Nguyễn Trí Quân 50295 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/22
7 1451110066 Đỗ Mạnh Quyết 90295 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/23
8 1451110067 Kiều Thị Quỳnh 281095 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/24
9 1451110069 Tạ Văn Sơn 180696 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/25
10 1351110072 Đỗ Tú Tài 220195 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/26
11 1451110070 Vũ Duy Tân 160294 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/27
12 1451110071 Nguyễn Hoàng Thắng 10196 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/28
13 1451110072 Nguyễn Khắc Thanh 141196 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/29
14 1451110074 Phạm Văn Thành 201096 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/30
15 1451110077 Cao Văn Thơ 20396 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/31
16 1451110080 Hoàng Thị Huyền Trang 220496 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/32
17 1451110082 Phạm Thành Trung 260796 C13H1 HTD CDCQ 8h : 9h30 - CN - 13/8/33
18 1451110085 Ngô Hữu Tuấn 120395 C13H1 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
19 1451110087 Đỗ Thanh Tùng 290596 C13H1 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
20 1351110097 Nguyễn Văn Tuyên 260995 C13H1 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
21 1451110121 Nguyễn Bá An 100695 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
22 1451110122 Hoàng Tuấn Anh 120896 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
23 1481410003 Nguyễn Thị Phương Anh 11296 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
24 1451110123 Nguyễn Tuấn Anh 40595 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
25 1451110125 Trần Văn Bắc 50995 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
26 1451110126 Vũ Đình Bách 240996 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
27 1451110127 Nguyễn Ngọc Bình 100392 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
28 1641110002 Nguyễn Thanh Bình 121290 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
29 1451110129 Lê Quốc Chương 201196 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
30 1451110131 Hoàng Văn Cương 10996 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
31 1451110132 Nguyễn Quốc Cường 200996 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
32 1451110134 Hà Mạnh Đạt 71196 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
33 1641110005 Vũ Duy Diệp 151186 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
34 1451110136 Phạm Xuân Đức 291096 C13H2 HTD CDCQ 10h : 12h - CN - 13/8/17
35 1451110140 Hà Ngọc Dương 150396 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
36 1451110141 Trần Mạnh Dương 100896 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
37 1451110143 Phạm Mạnh 120696 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
38 1451110144 Nguyễn Việt Hải 120196 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
39 1641110007 Vũ Văn Hải 40586 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
40 1451110148 Trần Hiếu 261296 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
41 1641110008 Trần Thị Thanh Hoa 210786 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
42 1451110149 Trần Anh Hoàng 30596 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
43 1641110009 Vũ Huy Hoàng 80192 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
44 1351110727 Phùng Minh Huân 240295 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
45 1451110151 Đỗ Mạnh Hùng 190296 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
46 1451110152 Nguyễn Văn Hùng 171295 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
47 1451110153 Nguyễn Hoàng Hưng 181096 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
48 1641110010 Nguyễn Thị Mai Hương 230795 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
49 1451110038 Nguyễn Quang Huy 150496 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
50 1451110155 Nguyễn Quang Huy 81296 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
51 1451110156 Lê Thị Thu Huyền 250396 C13H2 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
52 1351110269 Nghiêm Trung Đức 90595 C13H3 HTD CDCQ 12h30: 15h30 - CN - 13/8/17
                     
1 1451110157 Trần Lý Huỳnh 11196 C13H2 HTD CDCQ Phòng thí nghiệm Máy điện - Tầng 1 nhà E, Xưởng thực hành 8h00 thứ 7 ngày 12/8 8h00 - CN - 13/8/17
2 1451110159 Lã Tiến Kiên 10 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
3 1451110161 Nguyễn Tiến Lãng 140992 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
4 1451110162 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 301096 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
5 1451110164 Đồng Xuân Lộc 220392 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
6 1451110168 Nguyễn Thị Mai 120895 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
7 1451110169 Nguyễn Thị Tuyết Mai 180496 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
8 1451110213 Nguyễn Quang Minh 221195 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
9 1451110171 Trần Văn Minh 171195 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
10 1641110011 Trần Văn Minh 100993 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
11 1451110172 Nguyễn Tùng Nam 160295 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
12 1451110175 Trịnh Đình Nguyên 301096 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
13 1451110176 Đỗ Văn ổn 310896 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
14 1451110177 Phan Hùng Phong 140796 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
15 1451110178 Đặng Gia Phương 90496 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
16 1451110180 Hoàng Mạnh Quang 180895 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
17 1451110181 Lê Văn Quảng 301196 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
18 1641110013 Bùi Văn Sang 100195 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
19 1451110183 Thạch Công Sang 240895 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
20 1451110184 Nguyễn Đình Sanh 111095 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
21 1451110187 Nguyễn Bá Thái 100896 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
22 1451110188 Nguyễn Ngọc Thắng 20696 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
23 1451110192 Nguyễn Ngọc Thiện 140396 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
24 1451110194 Nguyễn Thị Hương Thu 171296 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
25 1641110015 Nguyễn Hữu Thuân 20992 C13H2 HTD CDCQ 8h00 - CN - 13/8/17
26 1451110197 Nguyễn Văn Toan 240396 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
27 1451110198 Đinh Văn Toàn 60696 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
28 1451110199 Lưu Thị Yến Trang 301296 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
29 1451110200 Vũ Thị Huyền Trang 260496 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
30 1451110201 Lê Xuân Trung 100595 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
31 1451110202 Phan Bảo Trung 50896 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
32 1451110206 Phạm Minh Tuấn 271196 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
33 1451110207 Đỗ Thanh Tùng 140396 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
34 1451110208 Trần Sơn Tùng 300896 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
35 1451110209 Trần Thị Vân 250396 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
36 1451110210 Trần Công Việt 150896 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
37 1451110212 Vũ Thị Yến 10496 C13H2 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
38 1451110001 Bạch Đăng Anh 101096 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
39 1451110252 Lê Đức Anh 121095 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
40 1451110253 Lê Tuấn Anh 80796 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
41 1451110254 Ngô Thị Quỳnh Anh 151196 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
42 1451110256 Nguyễn Việt Anh 90996 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
43 1451110258 Phạm Đình Bách 60795 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
44 1451110260 Lê Minh Chủ 90496 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
45 1451110261 Chu Văn Cường 260996 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
46 1451110262 Nguyễn Việt Cường 120796 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
47 1451110263 Nguyễn Ngọc Đại 230995 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
48 1451110264 Nguyễn Trọng Đại 171196 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
49 1451110265 Nghiêm Trần Toàn Đạt 20796 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
50 1451110266 Phạm Tiến Đạt 50196 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17
51 1451110267 Mạc Văn Đoàn 11296 C13H3 HTD CDCQ 13h00 - CN - 13/8/17

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến