Tổng truy cập:155605
 Đang Online10
Thảo luận chuyên môn tháng 1.2018-Bộ môn NMĐ & TBA (01/02/2018)
 

THẢO LUẬN CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2018

BỘ MÔN NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP

TIÊU ĐỀ : TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

THÀNH PHẦN THAM DỰ

-   TS. Nguyễn Nhất Tùng, trưởng bộ môn

-   Toàn thể các thành viên trong bộ môn

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN

-   Thời gian : Thứ 6, 27/01/2018, 14h00

-   Địa điểm : Phòng thí nghiệm Máy Điện, CS1

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thầy giáo, TS. Nguyễn Nhất Tùng, trưởng bộ môn, đã thay mặt bộ môn tổng kết công tác chuyên môn của bộ môn trong học kì 1, năm học 2017-2018. Qua đó, bộ môn trong học kì 1 vừa qua đã có các hoạt động nổi bật, cụ thể như sau :

-   Duy trì hàng tháng các cuộc họp chuyên môn, nhằm tăng cường sự trao đổi chuyên môn giữa các thành viên trong bộ môn, qua đó nâng cao chất lượng các môn học,

-   Nâng cao chất lượng môn học : Phần Điện Nhà Máy Điện & Trạm Biến Áp, theo đó cập nhật thêm các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới. Trong đó, điểm nổi bật nhất là cập nhật cho sinh viên các sơ đồ thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế ; cách đánh số của các sơ đồ thiết bị trên lưới điện.

-   Thực hiện cải thiện đề thi các môn học và thực hiện tốt công tác ra đề thi và chấm thi các môn học.

Ngoài ra, bộ môn đã tổ chức nhiều hoạt động đoàn thể của bộ môn, qua đó đã tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên.

Trong phần tiếp theo của cuộc họp bộ môn, các nội dung định hướng cho sự phát triển của bộ môn, đặc biệt là trong công tác chuyên môn và công tác nghiên cứu khoa học đã được xác định và thông báo tới toàn bộ các thầy cô trong bộ môn.

Mặc dù học kì I của năm học, đối với bộ môn NMĐ & TBA là một học kì có khối lượng đào tạo lớn, số tiết giảng dạy rất nhiều, nhưng các thầy cô bộ môn NMĐ & TBA vẫn luôn cho thấy tinh thần lạc quan, vui vẻ và sự gắn kết giữa các thành viên với nhau.

Trưởng bộ môn NMĐ & TBA

TS. Nguyễn Nhất Tùng


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến