Tổng truy cập:172743
 Đang Online16

Thông báo lịch trả nợ C8 tại khoa HTD

Chi Tiết

Sinh viên lớp chuyển đổi xem các môn học chuyển đổi tại đây

Chi Tiết

chú ý: lịch học lớp bổ sung đã có phòng học chính thức từ ngày 29/10 đến 9/11

Chi Tiết

Cho các đối tượng sau đây: 1. Sinh viên đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, tham gia thi liên thông lên CĐ chuyên ngành HTĐ 2. Sinh viên đã tốt nghiệp CĐ không phải chuyên ngành HTĐ, tham gia thi liên thông lên ĐH chuyên ngành HTĐ

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến