Tổng truy cập:172568
 Đang Online12
Thông báo về Lịch đi thực tập của các lớp hệ đại học chính qui khóa Đ5 (30/07/2014)
 
Thông báo về Lịch đi thực tập của các lớp hệ đại học chính qui khóa Đ5

TT mã môn Mã nhóm mã lớp  sĩ số thời gian Khoa tên môn học Giáo viên hướng dẫn Địa điểm
1 801041 01 Đ5H1   11/8/2014-5/10/2014 Hệ thống điện Thực tập Tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Hiền NM Hòa Bình
2 801041 02 Đ5H2   11/8/2014-5/10/2014 Hệ thống điện Thực tập Tốt nghiệp Đặng Thành Trung NM Hòa Bình
3 801041 03 Đ5H3   11/8/2014-5/10/2014 Hệ thống điện Thực tập Tốt nghiệp Nguyễn Đức Thuận NM Hòa Bình
4 801041 04 Đ5H4   11/8/2014-5/10/2014 Hệ thống điện Thực tập Tốt nghiệp Trần Tùng NM Hòa Bình
5 804063 02 Đ5ĐCN1   11/8/2014-5/10/2014 Hệ thống điện Thực tập Tốt nghiệp Nguyễn Duy Minh NM Phả Lại
6 804063 03 Đ5ĐCN2   11/8/2014-5/10/2014 Hệ thống điện Thực tập Tốt nghiệp Nguyễn Ngọc Văn NM Phả Lại
Các trưởng và sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để có kế hoạch cụ thểTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến