Tổng truy cập:156065
 Đang Online1

Lưu ý:

Sinh viên xem kỹ môn phải học (tránh trường hợp môn học không phải học vẫn đi học)
Điểm thi lần 1 và lịch thi lần 2 thông báo trên website sau ngày thi muôn nhất 8 ngày

Chi Tiết

Cho các đối tượng sau đây: 1. Sinh viên đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, tham gia thi liên thông lên CĐ chuyên ngành HTĐ 2. Sinh viên đã tốt nghiệp CĐ không phải chuyên ngành HTĐ, tham gia thi liên thông lên ĐH chuyên ngành HTĐ

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến