Tổng truy cập:108954
 Đang Online1766
Ban chủ nhiệm khoa/Department board (05/06/2013)
 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Department Board

 

Trưởng khoa/Dean

TS. Trần Thanh Sơn

PhD. Thanh-Son TRAN

Email: Sontt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


IMG_1644.PNG 

 

Phó trưởng khoa /Deputy Dean

TS. Đặng Thu Huyền

PhD. Thu-Huyen Dang

Email: huyendt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

cHuyen.bmp 

         GIÁO VỤ KHOA / Administrative staff

KS. Lê Thị Mai Hương

BEng. Hương - LE THI MAI

Email: huongltm@epu.edu.vn


DSC02518.bmp 

      CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN/ Union President

ThS. Đăng Tiến Trung

MEng. Trung Đặng Tiến

Email: trungdt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

DSCF2858.bmp 

       BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN /Youth Scretary

      TS. Phạm Mạnh Hải

            Ph.D. Hai PHAM MANH

     Email: haipm@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

photo_identité.jpg 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến