Tổng truy cập:157649
 Đang Online8
Bộ môn Điện công nghiệp và dân dụng (09/07/2014)
 

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Trưởng Bộ Môn:

TS. Đặng Việt Hùng

PhD. Hung DANG-VIET

Email: hungdv79@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học
Anh_Dang Viet Hung.JPG

TS. Bùi Anh Tuấn

PhD. Tuan BUI-ANH

Email: tuanba78@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

BUIANHTUAN.jpg

 

TS. Nguyễn Duy Minh

PhD. Minh NGUYEN-DUY

Email: minhnd81@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học 13_03_29_10_37_00DuyMinh.jpg        


TS. Lê Xuân Sanh

PhD. Sanh LE-XUAN

Email: sanhlx@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

LeXuanSanh.jpg 

ThS. Nguyễn Ngọc Văn

MEng. Van NGUYEN-NGOC

Email: vannn@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Van1.JPG  

 

ThS. Đặng Đình Lâm

MEng. Lam –DANG DINH

Email: lamdd@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

    

       Dăng dinh lam.JPG


 ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến

MEng. Hong Yen NGUYEN-THI

Email: yennth@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

        anh yen.png

KS Nguyễn Thị Linh

Eng. Linh NGUYEN-THI

Email: linhnguyen1905@gmail.com

Lý lịch khoa học 

         Nguyễn Thị Linh.jpg

NCS Đặng Tiến Trung

Meng-Phd student. Tien Trung DANG

Email: trungdt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

    

         DSCF2858.bmp

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến