Tổng truy cập:156066
 Đang Online2
Bộ môn Mạng và Hệ thống điện (26/08/2013)
 

BỘ MÔN MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN

Trưởng Bộ Môn:

TS. Lê Thành Doanh

PhD. Doanh LE THANH

Email: doanhlt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


IMG_0195 copy.JPG

TS. Trần Thanh Sơn

PhD. Thanh-Son TRAN

Email: sontt@epu.edu.vn 

Lý lịch khoa học


thanhson.png


TS. Phạm Mạnh Hải 

PhD. Manh Hai PHAM

Email: haipm@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

photo_identité.jpg 

TS. Phạm Anh Tuân

PhD. Anh Tuan PHAM

Email: tuanpa@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


tuan.jpg


ThS. Lê Thị Phú

MEng. Thi Phu LE

Email: phult@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


phu.bmp

ThS. Đỗ Thị Loan

MEng. Thi Loan DO

Email: loandt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


DSC02718.bmp

ThS. Nguyễn Đức Thuận

MEng. Thuan NGUYEN DUC

Email:  thuannd@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học scan0001.jpg

ThS. Đặng Quang Minh

MEng. Quang Minh DANG

Email:  minhdq@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


DSC02574.bmp

ThS. Lưu Thị Huế

MEng. Hue LUU THI

Email:  huelt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

LuuthiHue.jpg 

ThS. Trịnh Minh Tuấn

MEng. Minh Tuan TRINH

Email:  tuantm@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trinhminhtuan.jpg 

 KS. Nguyễn Văn Thiện

Eng. Van Thien NGUYEN

Email:  thiennv@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

NguyenvanTHien.jpg 


TS. Nguyễn Phúc Huy

PhD.  Phuc Huy NGUYEN

Email:  huynp@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

DSC02679.bmp


 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến