Tổng truy cập:172439
 Đang Online17
Bộ môn Vận hành và Điều khiển HTĐ (26/08/2013)
 

BỘ MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN

Trưởng Bộ Môn :

TS. Nguyễn Ngọc Trung

PhD. Ngoc-Trung NGUYEN

Email: trungnn@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


DSC02506.bmp
 ThS. Tạ Tuấn Hữu

MEng. Tuan Huu TA

Email : huutt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

DSC02507.bmp


ThS Ngô Thị Ngọc Anh

MEng Ngoc Anh NGO THI

Email: @epu.edu.vn

DSC02699.bmp

Lý lịch khoa học


NCS. Trần Hoàng Hiệp

MEng-PhD Student  Hoang Hiep TRAN

Email: hiepth@epu.edu.vn

Lý lịch khoa họctranhoanghiep.JPG 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

MEng. Loan NGUYEN THI THANH

Email: loanntt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


loan.bmp

ThS. Phạm Thị Thanh Đam

MEng. Thanh Dam PHAM THI

Email: damptt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


dam.bmp

ThS. Nguyễn Tuấn Hoàn

MEng. Tuan Hoan NGUYEN

Email: hoannt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


DSC02739.bmp

TS. Vũ Thị Thu Nga

PhD  Nga VU THI THU

Email: ngavt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

anh ho chieu.jpg


 

 

TS. Nguyễn Trường Giang

PhD. Truong Giang NGUYEN

Email: giangnt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học


DSC02517.bmp

ThS. Nguyễn Sỹ Chương

MEng. Sy Chuong NGUYEN

Email:  chuongns@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Chuong.jpg

KS. Tạ Minh Tân

Eng. Minh Tan TA

Email:  tantm@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

DSCF2430.bmp

KS. Nguyễn Thị Thịnh

Eng. Thi Thinh NGUYEN

Email:  thinhnt@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

nguyenthithinh.jpg 

 TS. Vũ Thị Anh Thơ

Ph.D. Anh Tho VU THI

Email:  thovta@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

           Vu Anh Tho.jpg

 

 

TS. Trần Anh Tùng

Ph.D Tung TRAN-ANH

Email: tungta@epu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

          Tran_Anh_Tung.jpg

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến