Tổng truy cập:172445
 Đang Online20
Chuyên đề tốt nghiệp (18/03/2013)
 
Bao gồm các chuyên đề tốt nghiệp do sinh viên các khóa thực hiện
TT  Đề tài  Sinh viên thực hiện Lớp  GV hướng dẫn 

1 Tối ưu hóa điều độ phát điện Phạm Thị Phượng
Nguyễn Quang Tùng 
D3H3 TS Trần Thanh Sơn 
2 Nghiên cứu cách xử lý nút PV và tiêu chuẩn dừng lặp bằng độ lệch công suất nút trong phương pháp lặp Gauss-Seidel Võ Quang Trung D3H3 TS Trần Thanh Sơn 
3 Tính chế độ xác lập lưới điện bằng phương pháp tách biến nhanh Phạm Thị Thành  D4LTH3 TS Trần Thanh Sơn 
4 Nghiên cứu ứng dụng chương trình PSS/E để mô phỏng chế độ xác lập HTĐ và tính toán ngắn mạch trong HTĐ theo tiêu chuẩn IEC 60909 Nguyễn Thị Thu Trang
Vũ Thế Anh
D2H3 TS Trần Thanh Sơn 
5 Nghiên cứu ứng dụng chương trình PSS/E để mô phỏng chế độ xác lập HTĐ và tính toán tối ưu hóa chi phí nhiên liệu và tổn thất công suất tác dụng trong lưới điện  Nguyễn Thị Thanh  D2H2 TS Trần Thanh Sơn 

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến