Tổng truy cập:156064
 Đang Online15
Địa chỉ liên hệ (01/05/2013)
 

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN 

Địa chỉ: Phòng  M403 

Đại học Điện lực-235 Hoàng Quốc Việt - Hà nội

ĐT: +84-4-2-2185612

Email: htd@epu.edu.vn, Website: http://epu.edu.vn/htd/

 

Faculty of Electrical Engineering 

Address: 403- Building M

Electric Power University - 235 Hoang Quoc Viet Road - Hanoi

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến