Trong tuần qua, Bộ môn Mạng&Hệ thống điện đã tổ chức buổi thảo luận chuyên đề với nội dung xoay quanh môn học Dự báo phụ tải&Thiết kế lưới điện truyền tải. Với mục tiêu thống nhất nội dung giảng dạy giữa các giảng viên mà vẫn đảm bảo nội dung theo đề cương tín chỉ đã được duyệt từ phía nhà trường, chúng tôi đã đạt được kết quả là sự thống nhất về một số nội dung cũng như về các tài liệu tham khảo mở rộng. 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến