Tổng truy cập:110907
 Đang Online41

Để dễ dàng cho sinh viên theo dõi thực hành và thống nhất nội dung thực hành giữa các lớp, Bộ môn Mạng & Hệ thống điện đã tổ chức họp biên soạn hoàn chỉnh hệ thống các bài thực hành cho môn Ứng dụng tin học trong HTĐ 1. Buổi họp có sự tham dự đầy đủ của các giảng viên trong nhóm chuyên môn giảng dạy môn học này.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến