Đào tạo gắn liền thực tế luôn là mục tiêu được định hướng không những của riêng trường Đại học Điện lực mà còn là chủ trương của cả hệ thống giáo dục của nước ta. Đồng hành cùng định hướng đó, nội dung các buổi thảo luận của bộ môn Mạng&Hệ thống điện luôn đề cập đến sự cập nhật các văn bản quy định của các cơ quan có thẩm quyền mà nội dung liên quan đến chương trình đào tạo thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ môn. Trong tháng 1 này, Bộ môn có tổ chức buổi thảo luận về những cập nhật, thay đổi đáng chú ý trong Thông tư số 25 của Bộ công thương (ban hành ngày 30/11/2016) so với phiên bản đã hết hạn (thông tư 12, ban hành ngày 15/4/2016-hết hạn ngày 16/1/2017). Thông tư 25 quy định các vấn đề về Hệ thống điện truyền tải, trong đó có một số nội dung rất quan trọng liên quan đến nội dung giảng dạy của 2 môn học: Lưới điện và Dự báo phụ tải điện&Thiết kế lưới điện truyền tải. Qua buổi thảo luận, một số cập nhật và thay đổi quan trọng đã được chỉ ra nhằm cập nhật kịp thời vào các bài giảng của các giảng viên.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến