Tổng truy cập:125393
 Đang Online5

Tháng 9, Bộ môn Mạng &HTĐ đã tổ chức buổi thảo luận chuyên môn với nội dung :Nâng cao độ tin cậy HTĐ". Trong buổi thảo luận, TS. Nguyễn Văn Hải đã trình bày một số vấn đề liên quan, các thông số ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện phân phối. Để minh chứng cho các biện pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối, TS. Nguyễn Văn Hải đã trình bày một số kết quả mô phỏng tính toán sử dụng phần mềm PSS-Adept với bài toán DRA.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến