Tổng truy cập:157790
 Đang Online16

Sinh viên lưu ý: Các phòng hội đồng tại nhà K không có sẵn máy chiếu. Sinh viên chủ động chuẩn bị

Trường hợp sinh viên chuyển HĐ:
1. Nguyễn Văn Hùng D8H5: STT bảo vệ mới : 36 - Hội đồng 7
2. Trần Ngọc Dũng D8H3: STT bảo vệ mới ; 35 - Hội đồng 10

Chi Tiết

TH SV bổ sung: Vũ Ngọc Long - D8 DCN2 -  STT/HĐ - 36 - HĐ1

Chi Tiết

PHÂN TÍCH VÀ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP LỰC: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Hiện nay, vấn đề chẩn đoán sự cố máy biến áp (MBA) lực trên hệ thống truyền tải đang được quan tâm rất lớn. Dựa trên những nghiên cứu sâu, rông đã được công bố quốc tế về vấn đề nóng này, Bộ môn Mạng & HTĐ đã tổ chức thảo luận nhằm tiếp cận và triển khai các hướng nghiên cứu mới liên quan đến cho các thành viên quan tâm. Bài viết này tổng hợp lại những ý kiến đóng góp cô đọng nhất từ buổi thảo luận này.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến