Tổng truy cập:151665
 Đang Online16
Lịch công tác tuần 24 năm học 2016-2017 (06/02/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 24 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 24

 (Từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 23/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

24/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

25/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

26/01

 

 

 

 

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

27/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

28/01

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

29/01

 

 

 

 

 

 

 Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến