Tổng truy cập:156904
 Đang Online14
Lịch công tác tuần 26 năm học 2016-2017 (06/02/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 26 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 26

 (Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 06/02

7h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp giao ban tháng 2/2017

Bà Oanh

 

10h00

1.5 tiếng

VP

 

 

Họp giao ban đơn vị

CBVC Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

07/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

09/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

11/02

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

12/02

 

 

 

 

 

 

 

 Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến