Tổng truy cập:156913
 Đang Online23
Lịch công tác tuần 30 năm học 2016-2017 (06/03/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 30 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 30

 (Từ 06/3/2017 đến 12/03/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 06/03

7h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp giao ban tháng

Bà Oanh

 

10h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp về Hợp đồng giảng dạy Tiếng Việt và Tiếng Anh

Bà Oanh, B.An

 

14h30

30p

PH.A

 

 

Họp về kế hoạch dự giờ thăm lớp CLC

B.Oanh, B.An, B.H.Vân

thứ 3

07/3

 

8h00

Cả buổi

Sân cầu lông

 

 

Hội thi cắm hoa

B.Hà, LCĐ

 7h30

cả buổi

 

 

 x

 Làm việc với Công ty ELP

 Bà H.Vân

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

09/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/03

14h00

Cả buổi

PH.A

 

 

Họp thông qua Quy chế quản lý các hoạt đông NCKH sửa đổi 2017

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

11/03

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

12/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trực các lớp Chất lượng cao: Thu Hà


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến