Tổng truy cập:156891
 Đang Online1
Lịch công tác tuần 45 năm học 2016-2017 (19/06/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 45 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 45

 (Từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 19/6

10h00

2 tiếng

C202

 

 

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm ĐT&HTQT

CBVC Trung tâm

 

13h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp giao ban tuần

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

20/6

 

 

5 ngày

 

 

Nghệ An

Coi thi THPT Quốc gia 2017

Bà An, Bà Hà, Ông Hiền

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

22/6

9h00

Cả buổi

PH.A

 

 

Báo cáo chiến lược các đơn vị

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

23/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

24/6

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

25/6

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trực CLC: Bà Hà, Ông Hiền


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến