Tổng truy cập:156669
 Đang Online8
Lịch công tác tuần 08 năm học 2017-2018 (25/09/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 08 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

Tuần thứ 08

 (Từ 25/9/2017 đến 01/10/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 25/9

7h30

5p

 

 

 

Chào cờ, hát quốc ca

 

 

7h30

1 tiéng

PH.A

 

 

Giao ban tuần

Bà Oanh

 

14h00

30p

PH.A

 

 

Họp thống nhất về chứng chỉ an toàn điện – chương trình CLC

Bà Oanh

 

14h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp bàn giao công tác quản lý các lớp CLC

Bà Oanh, bà An

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

26/9

 

8h00

1 tiếng

HT.M

 

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu bổ sung thành viên HĐ trường

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/9

 

 

 

 

 

 

 

9h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp thông qua chức ăng, nhiệm vụ của Tổ trực giảng, quản lý CSVC

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/9

8h00

1,5 tiếng

PH.A

 

 

Thông qua kế hoạch tranh tra quý IV năm 2017 và năm 2018

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/9

8h00

Cả buổi

PH.A

 

 

Họp góp ý quy trình phòng HCQT

Bà Oanh

15h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Tiếp đại diện trường CĐ DTS (Úc)

Bà Oanh, bà H.Vân

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

30/9

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

01/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trực lớp tiếng Trung tại CS2: Bà Thùy Vân (cả tuần)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến