Tổng truy cập:156629
 Đang Online6
Lịch công tác tuần 24 năm học 2017-2018 (16/01/2018)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 24 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

Tuần thứ 24

 (Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 15/01

7h30

1.5 tiếng

PH.A

 

 

Họp giao ban tuần

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

16/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

17/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

18/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/01

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Cả buổi

HT.M

 

 

Tham dự Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sĩ 2017

Bà Oanh

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

20/01

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

21/01

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến