Tổng truy cập:156631
 Đang Online8
Lịch công tác tuần 26 năm học 2017-2018 (29/01/2018)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 26 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

Tuần thứ 26

 (Từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 29/01

7h30

1.5 tiếng

PH.A

 

 

Họp giao ban tuần

Bà Oanh

 

9h30

Cả buổi

PH.A

 

 

Họp BCH Đảng ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Oanh

thứ 3

30/01

 

8h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp về Dự án REN-WB

Bà Oanh

10h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Tham dự cuộc họp "Kế hoạch đầu tư, xây dựng, sửa chữa, mua sắm năm 2018"

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

31/01

7h30

 cả buổi

 

 

 x

 Hội thảo tạo ĐSQ Mỹ

Bà H.Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

25/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

27/01

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

28/01

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến