Tổng truy cập:108440
 Đang Online23

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 37 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 35 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 36 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 34 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 33 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 32 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 31 như sau:

Chi Tiết

Nhằm tìm kiếm các cơ hội học tập nâng cao trình độ cho sinh viên nhà trường, Trường Đại học Điện lực tổ chức Chương trình hội thảo giới thiệu học bổng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại Trường Đại học Quốc gia Kỹ thuật Đài Bắc.

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 30 như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến