Tổng truy cập:125549
 Đang Online8

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 12 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 11 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 10 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo các quy trình làm việc như sau:

Chi Tiết

Trong khuôn khổ dự án BUILD - IT, ngày 29/9/2017 Trường ĐH Điện lực và Trường ĐH Arizona (ASU) vừa phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo: Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo (Journey to a Successful IQA Accreditation: Developing QA Systems for AUN-IQA Accreditation) và Hội thảo Mô hình học tập dựa trên dự án (Project-Based Learning Models Workshop) tại Trường Đại học Điện lực.

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 09 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 08 như sau:

Chi Tiết

Trung tam ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 07 như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến