Tổng truy cập:123929
 Đang Online17

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 45 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 44 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 43 như sau:

Chi Tiết

Tháng 5, tuy là tháng gấp rút học tập của các đoàn viên thuộc liên chi đoàn, nhưng các đoàn viên vẫn sắp xếp kế hoạch hợp lý để tham gia các hoạt động ngoại khóa do liên chi đoàn tổ chức.

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 42 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 41 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 40 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 39 như sau:

Chi Tiết

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 38 như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến