Tổng truy cập:151659
 Đang Online10

Môn học " ngôn ngữ lập trình C" được giảng dạy vào học kỳ 1 của năm thứ nhất. Theo chế độ tín chỉ, thời lượng môn học là 3 học phần ( tương đương với 48 tiết ).

Chi Tiết

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm gõ tiếng Trung Chinese Star

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến