lich cong tac tuan 34 (09/04/2017)
 

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

1 tiếng

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

8h

1 tiếng

 

 

Họp lấy ý kiến về chương trình đào tạo kỹ thuật hạt nhân

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

8h

Cả buổi

PHA

 

Họp rà soát kế hoạch mua sắm trang thiết bị VP

Ô. Hoàng

Ô. Kiên

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14h

2 tiếng

HTM

 

Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến