Lich cong tac KHCB tuan 38 (02/05/2017)
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

7h30

1 tiếng

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8h

1 tiếng

HTM

 

Họp lãnh đạo bỏ phiếu chọn ứng cử hội đồng trường

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến