DÁNH SÁCH THI LẦN 2 - GDTC4 D10 VÀ D10CLC VÀ CÁC LỚP HỌC KỲ PHỤ (19/05/2017)
 
Sinh viên lưu ý: Vì CN ngày 21 tháng 5 năm 2017 trời mưa nên Khoa không tổ chức cho sinh viên thi lại môn  GDTC được Vậy Khoa thông báo sẽ thi lại vào ngày 27 tháng 5 năm 2017. Giờ thi của từng sinh viên vẫn như trong danh sách. Sinh viên nào chưa nộp lệ phí thi thì lên khoa nộp bổ sung. Thời gian nộp bổ sung cho đến hết thứ 5 ngày 25/5/2017.
XEMhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến