Lich cong tac KHCB (18/06/2017)
 

Lịch công tác tuần 43

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h35

1 tiếng

PHA

 

Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

8h

1 tiếng

HTM

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến quy hoạch BGH

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14h

1 tiếng

PHA

 

Họp xét hết hạn HDLD

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17h

1 tiếng

 

 

Coi thi hết HK

Ô. Kiên

Các GV

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến