Lich cong tac KHCB tuan 45 (18/06/2017)
 

Lịch công tác tuần 45

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

13h30

1 tiếng

PHA

 

Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

17h

1 tiếng

 

 

Coi thi hết học kì

Ô. Kiên

Các GV coi thi

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

12h30

1 tiếng

 

 

Coi thi hết học kì

Ô. Kiên

Các GV coi thi

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến