BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC D11 VÀ C15 (19/06/2017)
 
Sinh viên xem điểm thầy sai xót, đến phòng tổ bộ môn GDTC để xem lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 23/6/2017. Qua ngày đó Khoa sẽ không giải quyết.
xemhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến