Tổng truy cập:137337
 Đang Online1
Lich tuần 01(07/08/2017- 13/08/2017) (09/08/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(07/08)

7h00

1 tiếng

CS1

 

 

Giao ban đầu tuần

 

 

BGH, Trưởng các đơn vị

7h35

5 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

 

 

Toàn thể CBCNV và HS, SV

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thế GV có lớp

Thứ 3
(08/08)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thế GV có lớp

Thứ 4
(09/08)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thế GV có lớp

Thứ 5
(10/08)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thế GV có lớp

Thứ 6
(11/08)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thế GV có lớp

Thứ 7
(12/08)

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến