1. Hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51.

Theo đó, nổi bật là các quy định sau:

- Bán hàng dưới 200.000 đồng mỗi lần cũng phải lập hóa đơn

Đây là điểm khác biệt của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy; cụ thể:

Khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn giấy, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn và trừ trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử.

Chi Tiết

 • Thẻ BHYT 2018: Những điểm mới cần biết (15/01/2018)
 • Nghị định 141/2017/NĐ-CP: Tăng lương tối thiểu vùng 2018 (18/12/2017)
 • Nghị quyết 49/2017/QH14: Tăng lương cơ sở từ 01/7/2018 (18/12/2017)
 •  

 • Lịch tuần 24 năm học 2017-2018 (22/01/2018)
 • Lịch tuần 23 năm học 2017-2018 (22/01/2018)
 • Lịch tuần 22 năm học 2017-2018 (22/01/2018)
 •  

 • Quy định về đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (15/05/2017)
 • Gói thầu để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả (20/03/2017)
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng từ 01/3/2017 (01/03/2017)
 •  

  Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 đại diện Đoàn chủ tịch khai mạc đại hội

  Chi Tiết

 • Đại hội công đoàn Phòng KHTC nhiệm kỳ 2017-2022 (04/07/2017)
 • Chúc mừng năm mới 2014 (07/01/2014)
 • Phòng KHTC vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba (07/11/2013)
 •  
  Tin mới
  Học phí
  Đăng ký môn học trực tuyến