Công tác Kiểm kê 0h ngày 01/01/2014 (09/12/2013)
 
Thực hiện công tác kiểm kê năm 2014 theo Quyết định số 1625/QĐ-ĐHĐL ngày 11/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, Tổ Kiểm kê Tài sản cố định, Công cụ xuất dùng, hàng tồn kho đã thực hiện công tác kiểm kê theo đúng kế hoạch.

Quyết định và lịch kiểm kê download tại đây


Ảnh: kiểm kê tại Xưởng thực hành

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến